הכול על אודות סוגי הקרקעות בישראל
 הכול על אודות סוגי הקרקעות בישראל
 
 הקרקעות בישראל מסווגות בהתאם לייעוד שלהן. יש קרקעות המיועדות למגורים, יש המיועדות לשימוש חקלאי, יש שטחים ירוקים המיועדים לנופש ופנאי ועוד. סוג הייעוד של הקרקע קובע את השימושים המותרים בקרקע ומשפיע על ערך הקרקע ועל השווי שלה. שימוש בקרקע שלא בהתאם לייעוד שלה מהווה עבירה פלילית העלולה לחשוף את המחזיק בקרקע לתביעות, לעונשין ולקנסות בהתאם לחוק הבנייה והתכנון.
 
 
מהם סוגי קרקעות יש בישראל?
 
בישראל יש סוגים שונים של קרקעות, כאשר כל סוג של קרקע מיועד למטרות ולצרכים שונים.
 
  • קרקע למגורים היא קרקע שעליה אפשר להקים מבני מגורים לשימוש עצמי, למכירה או להשכרה. מבין סוגי הקרקעות השונים, הקרקעות למגורים הן הקרקעות המבוקשות והיקרות ביותר בשוק הנדל"ן.
 
  • קרקע למסחר היא קרקע שעליה אפשר להקים מבנים המיועדים רק למטרות מסחר כמו חנויות, קניונים, בתי כל בו ועוד.
 
  • קרקע לתעשייה היא קרקע שעליה אפשר להקים מבני תעשייה ומפעלים.
 
  • קרקע לחקלאות היא קרקע המיועדת לשימוש חקלאי בלבד .
 
  • קרקע לתיירות היא קרקע המיועדת להקמת מבנים הקשורים לפעילות של תיירות כמו בתי מלון, אכסניות נוער ועוד.
 
 
במצבים שונים אפשר לשנות את הייעוד של הקרקע ואת הסיווג שלה כמו למשל שינוי הסיווג של קרקע חקלאית לקרקע למגורים. תהליך זה נקרא הפשרת בנייה. לאחר סיום התהליך של הפשרת הבנייה שווי הקרקע עלול להכפיל את עצמו במאות אחוזים.
 
 
 
 מהם סוגי הבעלות על הקרקע ומה ההבדלים בניהם?
 
יש קרקעות הנמצאות בבעלות פרטית ויש הנמצאות בבעלות מינהל מקרקעי ישראל. בישראל כתשעים ושניים אחוז מהאדמות הן בבעלות המינהל ומיעוטן שייך לבעלים פרטיים.
 
 כאשר אתם קונים קרקע מהמנהל, אתם לא קונים אלא חוכרים. מינהל מקרקעי ישראל הוא הבעלים הרשמיים של הקרקע ואתם רוכשים ממנו את הזכויות ליהנות מהנכס בתקופת החכירה. כאשר המינהל מחכיר לכם את הקרקע הוא גובה מכם דמי חכירה שאותם אתם יכולים לשלם מדי שנה או בתשלום מראש בתהליך הנקרא דמי היוון. גם בעת העברה זכויות החכירה ממוכר לקונה יש לשלם תשלומים שונים למינהל.
 
קרקע פרטית היא קרקע שלכם, אתם יכולים למכור אותה לכל אדם, ליהודי, למי שאינו יהודי, לתושב ישראלי או לתושב חוץ, אך קרקעות הנמצאות בבעלות מינהל מקרקעי ישראל אפשר למכור רק ליהודי ורק לתושב הארץ או למי שזכאי לתושבות ישראלית בהתאם לחוק השבות.
 
 גם בעת בנייה על קרקע הנמצאת בבעלות המינהל אינכם אדונים לעצמכם. בכל הגשת בקשה להיתר בנייה עליכם לצרף את הסכמת המינהל לבנייה.