רוצים לקנות קרקע - כל האמת על המחיר הסופי של הקרקע
רוצים לקנות קרקע - כל האמת על המחיר הסופי של הקרקע
 
 קניית קרקעות נחשבת לאחד מהשקעות הנדל"ן האטרקטיביות ביותר, אך כל זאת רק במידה שאתם בודקים היטב את תנאי העסקה ומודעים לעלויות הכספיות הנוספות שאותן תידרשו לשלם נוסף על מחיר הקרקע שאותו דורש המוכר.
 
 
מהן העלויות הנלוות לרכישת קרקעות?
 
כאשר אנו קונים קרקע עלינו לשלם מס רכישה בגובה של שישה אחוז מערך הקרקע כפי שנקבע בחוזה הרכישה. את מס הרכישה לא משלמים במועד הרכישה, אלא רק לאחר רישום אזהרה בטאבו.
 
היטל השבחה הוא היטל הנדרש מבעל הקרקע או מחוכר לדורות שחכר קרקע ממינהל מקרקעי ישראל כאשר הוועדה המקומית אישרה תוכנית שהביאה להשבחת הקרקע ולעלייה בערכה הכספי. במקרים של רכישת קרקעות חקלאיות, את היטל ההשבחה יש לשלם לאחר הפשרת הקרקע לבנייה.
 
גובה היטל ההשבחה נקבע על ידי שמאי המקרקעין של הוועדה המקומית והוא נקבע לפי מחצית מעליית שווי הקרקע. בתנאים מסוימים אפשר לבקש פטור מתשלום היטל השבחה.
 
במדינת ישראל יש שני סוגי קרקעות, קרקעות בבעלות פרטית וקרקעות בבעלות מינהל מקרקעי ישראל. לעומת האדמות הפרטיות, המינהל אינו מוכר קרקעות אלא מחכיר אותן. כאשר הקרקע בבעלות המינהל מועברת מחוכר לחוכר, על המוכר ועל הקונה לשלם תשלומים למינהל. כאשר הקונה רוצה לבצע תוספות בנייה, לפצל את המגרש ליחידה נוספת או במקרים נוספים, עליו לשלם למינהל דמי היתר. על כל מטר מרובע שירצה הקונה להוסיף נוסף על השטח הבנוי הקיים, יהיה עליו לשלם למינהל שלושים ואחד אחוז מערך הקרקע העכשווי בתוספת מע"מ.
 
בעת קניית קרקע לבנייה יש לשים לב לקרקע עצמה, קרקע סלעית, למשל, עשויה לגרום להוצאות נוספות בעת הכנת הקרקע לבנייה ושיפוע גדול מדי בקרקע ידרוש בנייה של קירות תומכים, גורמים העלולים לייקר את עלויות הבנייה.
 
בעת קניית קרקע יש לשלם שכר טרחה לעורך הדין המייצג את המשווק. שכר הטרחה נקבע לפי שלושה אחוזים מערך הקרקע. אם תרצו לשכור עורך דין מטעמכם, תידרשו לשלם לו בנפרד.
 
אם קניתם קרקעות למכירה דרך חברת שיווק תידרשו לשלם עמלה הנקראת דמי תיווך או דמי ניהול. במקרים רבים העמלה נקבעת ללא תלות בערך הקרקע והיא עשויה להגיע לאלפי שקלים, גם עד עשרת אלפים שקלים.
 
 אם הונפקה לשטח שבו נמצאת הקרקע המיועדת לרכישה תוכנית, חברת השיווק רשאית לגבות מכם שכר טרחת אדריכל בגובה של חמשת אלפי שקלים בממוצע. תוכנית השטח כוללת את תיאור מבנה המגורים, את אזורי המסחר, מבנים קהילתיים ועוד.
 
 רק לאחר שתשקללו את כל התשלומים הנדרשים מכם בעת רכישת קרקעות, תוכלו להעריך את מחיר הקרקע הסופי ולהחליט על כדאיות הרכישה.