ב-1/5/2007 אמצה הוועדה המקומית את עקרונות תכנית האב וב-14/7/2008 אמצה הוועדה המחוזית של מחוז מרכז של משרד הפנים את תכנית האב והנחתה לתרגם המסמכים לתכנית מתאר לעיר הוד השרון.הליך תכנות התכנית האסטרטגית לווה בהליך רחב של שיתוף הציבור.
תכנית מתאר הר/2050-כיום 57אלף תושבים(לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) נכון לדצמבר 2015 מתגוררים בהוד השרון 56,659 תושבים. האוכלוסייה גדלה בקצב גידול שנתי של 4.7%‏. לפי נתוני הלמ"ס נכון לדצמבר 2014, העיר מדורגת 8 מתוך 10, בדירוג החברתי-כלכלי. אחוז הזכאים לתעודת בגרות מבין תלמידי כיתות י"ב בשנת ה'תשע"ד (2013-2014) היה 83.3% השכר החודשי הממוצע. של שכיר במשך שנת 2013 היה 12,132 ש"ח (ממוצע ארצי: 8,247 ש"ח(.
מטרת התכנית-להגיע עד ל2030 לכ-128אלף תושבים, ובשנת 2040 ל-145אלף.

 תכנית "שביל התפוזים"- נמנת על שטח של 600-700 דונם, ונכללת כולה לפי אזור 1.4 על פי נספח 1 מתחמי תכנון.

התכנית מסווגת את החלקה לאזור פיתוח עירוני.

עפ"י מסמכי התכנית(תשריט ותקנון) שהוצגו בפני השמאי, החלקה נשוא השומה נכללת במתחם "שביל התפוזים" וייעוד הקרקע הינו "מתחם ייעוד כולל" ככל הנראה מגורים ומעט מסחר.
המתחם אמור להיות עשיר בפארקים ובשטחי ציבור.


תמ"א 35: בהתאם לתכנית, החלקה נמצאת באזור מרקם עירוני התכנית ביטלה את תמ"א 31.

דרכי גישה:
1.כביש 40(ממזרח לחלקה)=-מחבר לכביש 5, מגיע לפ"ת.
2.כביש 531(מצפון)-מחבר לכביש 6, 4, 20(איילון).
3.כביש 6(ממזרח)
4.כביש 5(מדרום)-מחבר לכביש 6, 4, 20, 2.
5.כביש 4(ממערב).
6.כביש 20(ממערב).
7.כביש 2(ממערב).

תקציב עיריית הוד השרון לשנת 2017 עומד על כ-561,318,500 ₪